Má takto vypadat
vaše prezentace?

11. 07. 2020David M Strnad

Do jaké skupiny patří vaše prezentace? Podobají se mému kamarádovi z předchozího článku nebo Marcovi Merovi?


Marc si v této ukázce získá publikum tím, že vtipně vypráví své zážitky z doby svého dospívání. Publikum tím pobaví a přesvědčí, že rozumí citům, starostem a myšlení mládeže.


V zápětí vyzdvihuje svojí matku, která ho milovala a věřila v něho, i když byl darebák a bral drogy. Tomuto svému doznání se věnuje jen krátce, aby hned rozvířil ty nejsilnější emoce…

Podívejte se sami na tuto strhující prezentaci, kde je dokonale využitá emoční křivka. Publikum se směje, pláče… Marc se hluboce dotýká publika svou řečí. Všichni odcházeli z pochopením zprávy, kterou jim Marc chtěl říci.

Video z prezentace Marca Mera

Marc Mero pochopil svojí matku

Změnil svůj postoj k lidem a stal se inspirací i pro mladé. Podívejte se na jeho strhující prezentaci.

Vyrůstal v malém domku, v chudé čtvrti Buffalo New Yorku, přesto byl odhodlaný splnit si své sny. Pracoval na sobě tvrdě, aby dosáhl svého úspěchu v hokeji, fotbale, boxu a v profesionálním wrestlingu.

Po dosažení vrcholu své kariéry jako šampión vrestlingu, utrpěl obrovskou ztrátu a uvědomil si, že peníze a sláva mu nekoupí štěstí.

„Nezáleží na tom, co máš v kapse, ale na tom, co máš ve svém srdci!”

Marc se stal inspirací i pro mladé. Jak můžete vidět ve videu, téma prevence pro dospívající mládež zvládl bravurně. Na rozdíl od mého známého, který stejné téma nesprávně uchopil (předchozí článek Proč nabídla profesorovi kouření?).

Jak se vaše prezentace mohou stát efektivnější a účinnější?
Existuje několik klíčových faktorů pro přesvědčivou, efektivní a účinnou prezentaci, která zaujme vaše publikum a může něco změnit - znalosti, motivaci, postoj k životu a událostem..

Cílové publikum

Nejdůležitější je mít na paměti, pro koho je prezentace určena. Je třeba si položit otázky jako: Kdo jsou lidé ve vašem publiku? Co je zajímá? Co od prezentace očekávají? Co o tématu vědí?

Je důležité udělat si čas na vytvoření prezentace, která bude adresovat otázky a obavy vašeho publika. Měli byste zvážit názory a zkušenosti vašich posluchačů a zahrnout je do svého příběhu. Prezentace by měla být zaměřena na jejich potřeby a zájmy. Také je důležité přizpůsobit svůj obsah úrovni znalosti vašeho publika.

Kvalitní obsah

Kvalitní obsah prezentace by měl být strukturovaný, přehledný a relevantní pro cílové publikum. Měl by být snadno srozumitelný a logicky poskládaný, aby diváci mohli snadno sledovat myšlenky a informace, které chcete sdělit.

Ve skutečnosti nepracujeme na podiu, ale v mysli posluchačů, proto i struktura prezentace by měla vycházet z environmentálních znalostí procesů lidského myšlení. Emoční křivka vám umožní správně seřadit jednotlivé části vašeho vystoupení. Pomůže vám také odhalit nadbytečné informace, které nevedou k cíli vaší prezentace.

Vizuální prvky

Důležité: Vaše prezentace není pro oči, ale pro uši!
Vše co se odehrává na plátně za vámi neslouží jako vaše poznámky, které publiku přečtete a občas doplníte. Vždyť publikum čte rychleji než mluvíte. Nudilo by se. Ovšem, když váš slajd vyvolá otázku, mozek vašeho posluchače chce odpověď, kterou říkáte. Proto byde efektivněji naslouchat.

A opačně, když to co říkáte doplníte obrázkem nebo grafem posluchač vás lépe pochopí.
Vizuální prvky pomáhají udržet pozornost diváků a zvýraznit klíčové body prezentace. Je však důležité používat je jako dobré koření - s rozumem.

Přirozená řeč

Řečník by měl mluvit přirozeným a srozumitelným jazykem a měl by se snažit minimalizovat používání odborných termínů, pokud to není nutné. Také je důležité, aby prezentátor mluvil s jistotou a sebevědomím.

Interakce s publikem

Interakce s publikem může pomoci udržet pozornost a zvýšit zapojení diváků. To může být vytvářeno otázkami a diskuzemi během prezentace nebo pomocí interaktivních technik. Některé najdete ve Sborník 50 interaktivních technik.

Příprava

Dobrá příprava je základem úspěšné prezentace. Měli byste si důkladně promyslet obsah, vizuální prvky, strukturu a styl své prezentace. Také byste se měli připravit na možné otázky a diskuse.

Nejsou to všechny faktory rozhodující o úspěšnosti vaší prezentace, ale jsou to ty nejdůležitější, které byste měli zvažovat při každé přípravě a prezentaci.

Jaké jsou vaše prezentace? Co si myslíte o tomto vystoupení Marca Mero? Napište mi do komentářů.

„Přijde čas, kdy se někdo pokusí shrnout váš život do několika video záběrů. Doporučuji vám, abyste ty záběry natočili sami už teď.“

Marketingový specialista EMBERI PROduction. Autor knihy a kurzu SMART Video, spoluautor vzdělávacího programu Video klíč k úspěchu. Vybudoval obchodní týmy s mezinárodní působností. Je spoluautorem vzdělávacího programu a knižní série Sponzorovací proces od A do Z.

Obchod a management vystudoval na anglickém NEBSM. Od roku 2010 pomáhá podnikatelům s video marketingem a internetovou prodejní strategií. Stojí za úspěchem kampaní, které celkově oslovily více než 150.000 uživatelů a přinesly milionové zisky.

David M Strnad

EMBERI PROduction LLC

Mohlo by vás také zajímat

Komentáře

Zanechte komentář/odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Microsoft PowerPoint...

...(plným jménem Microsoft Office PowerPoint) je nástroj na tvorbu prezentací z kancelářského balíku Microsoft Office od společnosti Microsoft.

Prezentace mohou sloužit pro ukázku různých produktů, služeb, či jiných aktivit.

Starší verze používaly koncovku „.ppt“. Novější verze jako 2007, 2010, 2013 a 2016 používají k ukládání koncovku „.pptx“. X v koncovce značí XML, což je rozšiřitelný značkovací jazyk podobný HTML.

Close

Geek...

 ... [gík] je výraz převzatý z angličtiny a do češtiny byl přejat ve významech „šprt“ a „počítačový nadšenec“.

Přeneseně se tak označují lidé jednostranně zaměření na nějakou oblast lidské činnosti, a to i tehdy, jsou-li jen skalním fanouškem. Geek nemusí mít vysoké odborné znalosti, stačí nadšení pro věc.

Z novodobých seriálů jako Teorie velkého třesku či Partička IT se může zdát, že geek je nepřizpůsobivý společnosti a že je v podstatě podivín.

Close