Jsi zrozen
pro vítězství

26. 10. 2022 | David M Strnad

Co je to úspěch? Dá se úspěch měřit? Je možné ho s jistotou dosáhnout?


Úspěch není štěstí. Úspěch je strukturální a přirozený. Jsi zrozený/zrozená z úspěchu a pro úspěch. Pravděpodobně si nemůžete vzpomenout na svůj první obrovský úspěch. Využijme tedy představivost. Vraťte se ve své mysli zpět až do okamžiku početí. Přiložené video vám s tím pomůže.

Představte si to. Nebo si to nepředstavujte.
Napětí sílí. Všichni jste připraveni. Tlačí se vás tam na 40 milionů. Všichni nervózní plni očekávání. Už, už to bude… START.

Vítězství početí - Zázrak života

Jsi zrozený/zrozená z úspěchu

Představte si to. Nebo si to nepředstavujte.
Napětí sílí. Jste připraveni. Tlačí se vás tam na 40 milionů. Všichni nervózní plni očekávání. Už, už to bude… START.

Všichni naráz vyrážejí úzkou chodbou. Po chvíli se ocitáte v širokém a zrádném prostranství. První pohled přináší zděšení. Po stranách vidíte mrtvé a skomírající kamarády. Ovšem jejich mrtvá těla udělala z nepřátelského prostředí snesitelné místo pro vás. Nemáte moc času. Čeká vás dlouhá cesta plná překážek. Musíte dorazit na místo, najít a odemknout zámek. A pak se to stane. Zázrak. Musíte se rozhodnout a běžet!

Když dorazíte k vajíčku, jsou vás jen desítky. Někteří se pokouší z posledních sil vyškrábat k zámku vajíčka. Znovu si připomínáš své rozhodnutí, uspět. Za chvilku už stojíš u známku. Unavený a rozechvělí radostí se snažíš odemknout. Podařilo se!

Teď už víš, že úspěch je tvůj. Tvá odvaha a síla jsou začátkem zrození člověka.

Ten člověk jsi ty. Síla uspět je tvojí přirozeností. Ty jsi úspěch!

Můžeme být odvážní, stateční a cílevědomí, jako spermie, která dosáhla našeho prvního vítězství – zázraku našeho života. Můžeme se učit z jejího příběhu a získat inspiraci k tomu, abychom uspěli v našich životních cílech.

Úspěch je přirozený

Úspěch je v nás a my jsme schopni ho dosáhnout, pokud si stanovíme jasný cíl, nastavíme si priority, plánujeme, jednáme, upravujeme náš plán, jsme vytrvalí a učíme se z neúspěchu.

Je důležité si uvědomit, že úspěch není jen o tom, co dosáhneme, ale i o tom, kým se stáváme během cesty. Musíme se učit, růst a být ochotni změnit své chování, pokud je to potřeba. Takový přístup nám umožní dosáhnout úspěchu nejen v naší práci, ale i v našem osobním životě.

A když se nám podaří dosáhnout našeho cíle, buďme hrdí na sebe a oslavme svůj úspěch. Nezapomínejme na to, že naše cesta k úspěchu může být inspirací pro druhé a může nás vést k dalším výzvám.

Takže ať už se nacházíme na začátku naší cesty nebo se blížíme k cíli, pamatujme na to, že úspěch je přirozený a že úspěch je v nás. Můžeme se inspirovat cestou spermie, která uspěla a dosáhla svého cíle přes nepřátelské prostředí a překážky.

Snažme se najít svůj cíl, připravit se na cestu, být trpěliví, disciplinovaní a vytrvalí, učit se z chyb a věřit v úspěch. Ať už naše cesta k úspěchu bude jakákoli, pamatujme na to, že je to naše cesta a že jsme schopni dosáhnout našich cílů, stejně jako ta odvážná spermie.

Úspěch není štěstí

Co je to úspěch?

"Úspěch je postupná realizace hodnotného ideálu."

Pokud člověk pracuje na dosažení cíle a předem ví kam míří, to je úspěšný člověk. Když se rozhodnete být úspěšný prodejce a pracujete na tom, jste úspěšný. Když se rozhodnete být skvělý rodič a pracujete na tom, jste úspěšný člověk.

Cena k dosažení úspěchu je dána strukturou 7 kroků, které si snadno osvojíte. Kroků, které vám pomohou dosáhnout každého cíle.

1. Určete svůj cíl

Rozhodněte se pro konkrétní cíl. Popište svůj cíl v přítomném čase, jako byste jej už dosáhli. Jak vypadá váš cíl? Jak bude vypadat váš život, když cíle dosáhnete? S kým svůj život a úspěch sdílíte? Jak se chováte k okolí? Jak se okolí chová k vám? Proč tohoto cíle chcete dosáhnout? Popište svůj cíl co nejpřesněji.

2. Připravte se na cestu

Jste připraveni na cestu, která vás k tomuto cíli dovede? Co se musí stát, abyste dosáhli cíle? Co musíte udělat? Jaké překážky vás čekají? Jak překážky překonáte? Všechny úkoly jsou ve vaší sféře vlivu – můžete je udělat sami? Potřebujete k dosažení cíle někoho dalšího? Jak ho získáte pro svůj cíl?

Sestavte si plán a připravte si vše co potřebujete. „Nakrájejte“ své úkoly na proveditelné činnosti. Udělejte si podrobný plán.

3. Sbírejte zkušenosti

Žádný plán dokonalý. Ovlivňují nás vnější vlivy i naše osobní slabosti. Proto je důležité cestou k úspěchu plán zlepšovat a být připraven na doplňování vlastních znalostí nebo osobní růst. Naše selhání a následné hledání řešení nás mohou vést k novým způsobům dosahování cílů. Naučíme se tak více o sobě samých. Dosažení hodnotného cíle je důležité. Ovšem cennější je to, kým se staneme na cestě k cíli.

4. Trpělivost růže přináší

Dosahování cílů je proces, postupná realizace. Trpělivě vykonávejte naplánované činnosti hodinu po hodině, den po dni… Najděte si v tom svůj rytmus i zábavu. Pochvalte se za každou splněnou část svého plánu.

Nejtěžší části plánu jsou ty části, kdy je potřeba trpělivě a pečlivě vykonávat drobné rutiny.

Naučit se denně 10 slovíček nebo 11 minut cvičit je proveditelná rutina. Na konci dne nebudete umět cizí jazyk ani nebudete mít lepší kondici. Ovšem po roce každodenní rutiny je to slušná slovní zásoba nebo lepší kondice. Trpělivost je klíč!

5. Poslechnout sami sebe

Úspěch nepřichází sám od sebe, ale vyžaduje práci a úsilí. Přikázat si určitě umíte. Umíte se také poslechnout a disciplinovaně následovat svůj plán k dosažení cíle? Sebeřízení je důležitým pilířem úspěchu.

6. Věrnost sobě

Být věrný sobě a svému plánu je jednoduché, když se daří a nic nás neruší. Ovšem být věrný a vytrvalý i tehdy, když se nedaří, je nezbytné pro dosažení úspěchu. Nenechte se odradit drobnými selháními, okolnostmi ani lidmi.

7. Víra hory přenáší

Věřte, že můžeme dosáhnout svého cíle a že jste schopni překonat všechny překážky. Musíme si uvědomit, že úspěch není jen o schopnostech, ale také o víře v sebe sama.

Závěrem tedy můžeme říct, že úspěch je přirozený a je v nás. Je to proces, který vyžaduje odhodlání, práci a trpělivost. Pokud budeme dodržovat těchto sedm kroků, máme větší šanci dosáhnout úspěchu.

„Přijde čas, kdy se někdo pokusí shrnout váš život do několika video záběrů. Doporučuji vám, abyste ty záběry natočili sami už teď.“

Marketingový specialista EMBERI PROduction. Autor knihy a kurzu SMART Video, spoluautor vzdělávacího programu Video klíč k úspěchu. Vybudoval obchodní týmy s mezinárodní působností. Je spoluautorem vzdělávacího programu a knižní série Sponzorovací proces od A do Z.

Obchod a management vystudoval na anglickém NEBSM. Od roku 2010 pomáhá podnikatelům s video marketingem a internetovou prodejní strategií. Stojí za úspěchem kampaní, které celkově oslovily více než 150.000 uživatelů a přinesly milionové zisky.

David M Strnad

EMBERI PROduction LLC

Mohlo by vás také zajímat

Komentáře

Zanechte komentář/odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Microsoft PowerPoint...

...(plným jménem Microsoft Office PowerPoint) je nástroj na tvorbu prezentací z kancelářského balíku Microsoft Office od společnosti Microsoft.

Prezentace mohou sloužit pro ukázku různých produktů, služeb, či jiných aktivit.

Starší verze používaly koncovku „.ppt“. Novější verze jako 2007, 2010, 2013 a 2016 používají k ukládání koncovku „.pptx“. X v koncovce značí XML, což je rozšiřitelný značkovací jazyk podobný HTML.

Close

Geek...

 ... [gík] je výraz převzatý z angličtiny a do češtiny byl přejat ve významech „šprt“ a „počítačový nadšenec“.

Přeneseně se tak označují lidé jednostranně zaměření na nějakou oblast lidské činnosti, a to i tehdy, jsou-li jen skalním fanouškem. Geek nemusí mít vysoké odborné znalosti, stačí nadšení pro věc.

Z novodobých seriálů jako Teorie velkého třesku či Partička IT se může zdát, že geek je nepřizpůsobivý společnosti a že je v podstatě podivín.

Close