Proč nabídla
profesorovi kouření?

04. 07. 2020David M Strnad

Sedmnáctiletá studentka gymnázia nabídla profesorovi kouření během prezentace, když v rámci prevence přednášel o škodlivosti kouření.


Přednášející se na preventivní přednášku o škodlivosti kouření pečlivě připravil. Nastudoval statistické údaje i lékařské výzkumy. Kreativně si sestavil také PowerPointovou prezentaci. Se svou přípravou byl spokojen.


Ovšem čekal ho zklamání. Nezaujal studenty a ti mu to dali rázně najevo. Co bylo špatně? Co se dá udělat lépe?

Přednáška o škodlivosti kouření

Můj kamarád Jaroslav F. pracoval pro neziskovou organizaci, která pracuje v oblasti odvykání kouření, alkoholu i drog. Jeho kolega jednou onemocněl, a proto se Jaroslav musel sám vypořádat s preventivní přednáškou na plzeňském gymnáziu.

Pečlivě se připravoval. Ke všem svým znalostem přidal obrovské množství dat. Procházel statistiky, odborné studie a postupy.

Aby zaujal studenty a na nic nezapomněl, připravil si PowerPointovou prezentaci. Jen tu prezentaci tvořil Jaroslav celkem 12 hodin. Pochopitelně, vždyť není ani grafik ani počítačový geek. Dal si na přípravě prezentace záležet. O to víc ho zasáhlo zklamání.

V prvních 15 minutách prezentace vysvětlil Jaroslav terminologii a ukázal důležitá fakta o důsledcích kouření. Doufal, že pak studenti budou lépe rozumět tomu, co jim říká. Shrnul důležitá čísla a přešel k problematice odvykání kouření.

Kreativně připravená prezentace studenty nezaujala. Žáci se nudili a nevěnovali jeho prezentaci pozornost. Po celou dobu přednášky byl ve třídě šum.

Přesto, že se Jaroslav snažil nevšímat si studentů, kteří vážnost tématu viditelně ignorovali, ztrácel sebevědomí i trpělivost. Nezvládal třídu ani sebe.

80% kuřáků touží přestat kouřit

Z posledních sil zvedl hlas a řekl: „Víte, že téměř 80% kuřáků touží přestat kouřit, 35% kuřáků se o to i pokusí, ale pouze 10% se to podaří?“ V tom okamžiku se z lavice zvedla sedmnáctiletá studentka, která mu nabídla kouření.

„Když je to tak složité a těžké, nebylo by lepší dál kouřit? Dáte si cigaretu?“ podala mu svojí krabičku cigaret a pokračovala…

„Je to nuda, pane. Stejně na něco umřít musíme. Proč bych měla zkoušet přestat, když to na 90% nedokážu?“

Proč Jaroslav zažil prezentační fiasko?

Jsou dnešní studenti tak zkažení, že s nimi nepohnou ani krutá čísla? Rozhodně ne!

Dobře připravená prezentace by jistě zaujala. Interaktivně by vtáhla do děje. Získala by si pozornost. Možná namítnete, že je to jenom vymyšlený příběh!? Možná si říkáte, vždyť je to prezentér, který dětem přednáší denně. Připravil si téma a nastudoval spousty faktů.

Bohužel, tento příběh se skutečně stal!
Z vlastní praxe mohu potvrdit, že učitelé, profesoři, obchodníci i politici jsou na tom s prezentováním stejně jako všichni napříč věkem a obory.

Nefunkční model prezentace a její přípravy se vyučuje ve školách. Už léta se pokouším zjistit proč je to tak. Odpověď na to zatím nemám.

Někdy je to neznalost a špatný vzor už ze školy. Někdy je to kostnaté držení se tématu bez pochopení publika. Někdy je to strach z obecenstva a nového tématu. Ano, obchodníci i učitelé mají trému. Možná proto se drží pevněji osnov a učebnic. Pak chybí osobní invence, navázání spojení s posluchači…

O to hlubší je moje úcta k těm, kteří do osnov, přednášek vkládají kousek sebe a mají ten dar předávat znalosti, zaujmout. Mají opravdový vliv, jejich slova mění životy lidí, mění svět.

Tajemství úspěšné prezentace

Pro koho mluvíte?

Je důležité uvědomit si, pro koho je prezentace určena. Pro jakou věkovou skupinu budeme mluvit? Jaké zájmy posluchači mají? Je vhodné se zamyslet nad tím, jaké jsou znalosti posluchačů v daném tématu a přizpůsobit prezentaci konkrétnímu publiku, zájmům i potřebám.

Tempo prezentace udáváte vy

Čím víc o tématu víme, tím hůř se nám připravuje prezentace. Máme snahu vysvětlit všechno najednou. Mluvíme u toho monotónně a posluchači se doslova ztratí. Rozdělte si prezentaci do menších kroků a postupujte pomalu krok za krokem. Fakta doplňujte o příběhy a ideály doplňte o praktické zkušenosti. Pracujte s intonací, mějte pod kontrolu tempo prezentace.

Komunikujte s publikem

S publikem udržujte průběžnou komunikaci, abyste mohli zjistit, zda dobře rozumějí tomu, co říkáte. Můžete se jednoduše zeptat jestli nemají nějaké nejasnosti nebo zda mají nějaké otázky. Lidé si rádi hrají, proto budete ještě efektivnější, když použijete interaktivní techniky. Snadno tak publikum vtáhnete do tématu a dáte mu zažít "praktickou ochutnávku". Posluchači se tak v tématu neztratí. Získají pocit, že jste je vyslechli a tématu dobře rozumí. Z vaší prezentace si odnesou zážitky a informace. Lépe si vše zapamatují a snadněji aplikují ve svém životě. Pro svojí přípravu můžete využít například Sborník 50 interaktivních technik.

Připravte si rezervní plán

Život je jako divoká řeka. Snadno se může stát, že všechno je jinak než bylo plánováno. Rozbije se projektor, chybí kabely... řečník před vámi emocionálně vyčerpal publikum... Pro takové situace potřebujete mít připraven rezervní plán. Může to být zkrácená verze vaší prezentace, kterou bravurně zvládnete s kartičkami v ruce. Pomohou i vytištěné materiály a pomůcky pro interaktivní techniky. Přemýšlejte jak můžete své téma vyložit i ve zcela nevhodných místech, kde jste nuceni improvizovat.

Buďte prezentujícím profesionálem

Za všech okolností zůstaňte profesionály. Měli byste být zdvořilí a respektovat ostatní účastníky. Ovšem to není synonymum pro měkký, hloupý nebo ustrašený. Kompromisy nejsou řešením. Buďte připraveni vyřešit každou situaci v publiku, kde se nevhodně chovají lidé k sobě, ale když se zachovají nevhodně k vám. Vy přednášíte, vy jste šéf.

Samozřejmě, každá situace je jiná a může vyžadovat odlišný přístup. Buďte asertivní, pevně se opírejte o principy.

Dobrou zprávou je to, že dovednosti potřebné pro vedení úspěšných prezentací se dají naučit!

Jak může vypadat skvělá prezentace na toto téma? Zde najdete video z podobné přednášky, která měla vliv. Publikum se smálo i plakalo, změnilo svůj postoj k návykovým látkám. Inspirujte se.

„Přijde čas, kdy se někdo pokusí shrnout váš život do několika video záběrů. Doporučuji vám, abyste ty záběry natočili sami už teď.“

Marketingový specialista EMBERI PROduction. Autor knihy a kurzu SMART Video, spoluautor vzdělávacího programu Video klíč k úspěchu. Vybudoval obchodní týmy s mezinárodní působností. Je spoluautorem vzdělávacího programu a knižní série Sponzorovací proces od A do Z.

Obchod a management vystudoval na anglickém NEBSM. Od roku 2010 pomáhá podnikatelům s video marketingem a internetovou prodejní strategií. Stojí za úspěchem kampaní, které celkově oslovily více než 150.000 uživatelů a přinesly milionové zisky.

David M Strnad

EMBERI PROduction LLC

Mohlo by vás také zajímat

Komentáře

Zanechte komentář/odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Microsoft PowerPoint...

...(plným jménem Microsoft Office PowerPoint) je nástroj na tvorbu prezentací z kancelářského balíku Microsoft Office od společnosti Microsoft.

Prezentace mohou sloužit pro ukázku různých produktů, služeb, či jiných aktivit.

Starší verze používaly koncovku „.ppt“. Novější verze jako 2007, 2010, 2013 a 2016 používají k ukládání koncovku „.pptx“. X v koncovce značí XML, což je rozšiřitelný značkovací jazyk podobný HTML.

Close

Geek...

 ... [gík] je výraz převzatý z angličtiny a do češtiny byl přejat ve významech „šprt“ a „počítačový nadšenec“.

Přeneseně se tak označují lidé jednostranně zaměření na nějakou oblast lidské činnosti, a to i tehdy, jsou-li jen skalním fanouškem. Geek nemusí mít vysoké odborné znalosti, stačí nadšení pro věc.

Z novodobých seriálů jako Teorie velkého třesku či Partička IT se může zdát, že geek je nepřizpůsobivý společnosti a že je v podstatě podivín.

Close